Arbitraaži ennustused - panusta ja võida iga kord

 1. Arbitraaž kasumMis on arbitraaži panustamine?
 2. Näide arbitraažist ning selle arvutamisest
 3. Kas arbitraaži ennustamine on seaduslik?
 4. Kuidas arbitraaži ennustusi leida?
 5. Kui palju on arbitraaži ennustamisega võimalik teenida?
 6. Riskid
 7. Kuidas alustada arbitraaži ennustamisega?
 8. Vahendajad, kes on arbitraaži kasutamiseks parimad
 9. Uued suunad arbitraaži ennustamises
 10. Abivahendid
 11. Kokkuvõte

Mis on arbitraaži panustamine?

Arbitraaži panustamine on spordiennustamise vorm, mis võimaldab ennustajal kindla panuste kombinatsiooniga erinevatel ennustuslehtedel alati jääda kasumisse. Arbitraaž tekib siis, kui kaks vahendajat (ennustuslehte) postitavad ühele sündmusele erineva suurusega koefitsiendid. Kui koefitsiendid erinevad teineteisest märkimisväärselt, siis on arbitraaž (edaspidi arb) suure tulususega. Kui need erinevad marginaalselt, aga piisavalt, et tekitada arb, siis on tulusus väiksem. Ligi 98% tekkinud arb'idest on kuni 1.2% suurused.

Näide arbitraažist ning selle arvutamisest

Vaatleme lihtsat kahe võimalusega tennise kohtumise arbitraaži:

 • Nadal'i võit Pinnacle lehel on koefitsiendiga 1.85
 • Djokovic'i võit bet365 lehel on koefitsiendiga 2.40

Kui vaadelda koefitsientide vahet ainult ühel lehel (näiteks Unibet), siis on see alati arvutatud nii, et ennustuslehele jääks väike protsentuaalne eelis (seda nimetatakse vaheks või ingl. keeles juice). Sellepärast on võrdsete võimalustega sündmusel koefitsiendid alati väiksemad kui 2. Selle eelisega veendub ennustusleht, et pikas perspektiivis jäädakse kasumisse.

Kahe erineva ennustuslehe puhul on tihti koefitsientide liinides erinevused. Erinevused tekivad ka vahendajate omavahelisest konkurentsist, sest kõik ju tahavad pakkuda parimaid odds'e. Arvutame eelneva näite mõlema sündmuse protsentuaalse võimaluse (1 / sündmuse koef):

 • 1 / 1.85 = ~0.5405 (ehk 54,05%)
 • 1 / 2.40 = ~0.4167 (ehk 41,67%)

Arbitraaž tekib siis, kui kahe sündmuse tõenäosuste summa on väiksem kui 100%. Meie näite korral seega 54,05% + 41,67% = 95,72% ehk arbitraaži suurus on ligikaudu 4,28%.

Õige panuse, mille korral ennustaja jääb alati kasumisse, arvutamine käib järgnevalt (eeldame, et me tahame kokku panustada 100 EUR sellele sündmusele):

 • Nadal'i võidu panus Pinnacle lehel = (100 * 54,05) / 95,72 = 56,47€
 • Djokovic'i võidu panus bet365 lehel = (100 * 41,67) / 95,72 = 43,53€

Valem panuse arvutamiseks on seega: panus = (kogupanus * sündmuse tõen.) / sündmuse tõen. summa

Kasumi arvutamine:

 • Nadal'i võidu korral 56,47€ * 1.85 - 100€ = ~4,47€
 • Djokovic'i võidu korral 43,53€ * 2.40 - 100€ = ~4,47€

Pea 5€ suurune kasum ei pruugi tunduda väga suurena, aga kui päevas teha sarnaselt veel mitmeid ennustusi, koguneb lihtsa vaevaga korralik kasum.

Kas arbitraaži ennustamine on seaduslik?

Arbitraaži ennustamine on kindlasti seaduslik. See on viis, kuidas edestada ennustuslehti ning teenida kasumit suhtudes spordiennustamisesse mitte kui hasartmängu, vaid investeerimisvõimalusse.

Kuidas arbitraaži ennustusi leida?

Selliste koefitsientide otsimine on võimalik käsitsi või kasutades spetsiaalset tarkvara. Käsitsi otsimine nõuab palju tööd ja kogemust ning tuleb teada kust otsida. Manuaalselt otsimise peamiseks eeliseks on see, et on võimalik leida sellised arb'e, mida tarkvara programmid ei märka ja mis seega saavad oluliselt väiksema tähelepanu osaliseks ning mis seega püsivad kauem üleval.

Arbitraaži ennustamine on eksisteerinud juba üsna pikka aega ja selle ajaga on tekkinud mitmed spetsiaalse tarkvara pakkujad, mis otsivad arb'e panustajale nende eest ning mis teevad ennustuste tegemise väga kiireks. Kuna enamus arb'e "püsib elus" reeglina 1-15 minutit, siis on tähtis, et need avastatakse võimalikult kiirelt ning panused tuleb teha kiiresti. Sellise tarkvara arendajaid on mitmeid, kuid meie hinnangul on parimad järgnevas tabelis esitatud pakkujad.

Pakkuja Tasuline? Maksumus Hinnang

RebelBetting logo

RebelBetting

Jah, 1. nädal saab täisversiooni kasutada tasuta! Olemas ka tasuta versioon, kus pakutakse arb'e suurusega kuni 0.6%.

1. nädal tasuta

129€/kuu
makstes 1 kuu korraga

69€/kuu, makstes aasta eest korraga

5st/5. Vaieldamatult parim saadaolev tarkvara tänapäeval. Usaldusväärsete arb'ide valik ja panuste tegemise kiirus teevad sellest programmist ideaalse abilise.

Kui palju on võimalik arbitraaži ennustamisega teenida?

Arbitraaži ennustamine on otseses seoses sellega, kui palju sa oled nõus sellesse investeerima. Reeglina teenivad arbitraaži ennustajad ligi 10 - 15% igakuiselt oma investeeritavast bankroll'ist. Kui alustad näiteks 3000€ suuruse algkapitaliga on reaalne oodatav tulu esimeselt kuult 300 - 345€. Investeerides esimeste kuude teenistused uuesti kasutatavasse kapitali, on võimalik üsna kiiresti muuta teenistus korralikuks regulaarseks sissetulekuks. Täpsed tulemused ning summad sõltuvad panustajast, aga ligi 15% suurune igakuine tulusus on oodatav.

Kui sul nii palju raha investeerimiseks ei ole või soovid oma kapitali tulblisit suurendada, on hea võimalus selleks kasutada meie boonuste jahtimise juhendit.

Riskid

Arbitraaži ennustamist peetakse sageli ilma riskideta kindlaks teenimisvõimaluseks. See ei ole 100% tõsi. Nagu kõigi investeerimisvõimalustega, tuleb olla teadlik võimalikest ohtudest ning näha vaeva, et neid vältida. Arbitraaži panustamisega kaasnevad peamised riskid on järgmised:

 • Kasutajapoolsed vead:
  • Individuaalsed vead ja eksimused panuste asetamisel - üks põhilisi reegleid arbitraaži ennustamises on see, et panustaja peab alati suutma jääda rahulikuks ning täielikult kontsentreerituks. Lihtsad eksimused võivad tähendada mitme päevaga raskelt teenitud raha kaotamist ainult ühe ennustusega. Haruldased ei ole juhud, kui kogemata tehakse ennustus valele sündmusele, ebakorrektse panusega või mõni muu viga hooletuse tõttu. Selliste vigade vältimiseks tuleb alati kõik mitu korda üle kontrollida. Kogenud ennustajatel võtab see aega vaid mõned sekundid. Algajatele on heaks soovituseks vähese aja pärast algavate sündmuste arb'ide vältimine.
 • Ennustuslehtede tegevusest tulenevad riskid:
  • Ennustuste tühistamine vahendaja vea tõttu - (ingl. keeles palpable error) see on üks suurim risk, kui tegeled arbitraaži ennustamisega. Olles asetanud mõlemad ennustused, võib üks vahendajatest tühistada sinu ennustuse, kui koefitsientide postitamisel on nad teinud vea. Sellisel juhul jääb panustajal teisel lehel tehtud ennustus kehtima ja selle kasumlikkus sõltub sündmuse tulemusest. Seda ei juhtu tihti, aga seda tuleb ette. Sellist olukorda saab vältida läbi kogemuste ning teadmiste abil konkreetse sündmuse kohta. Tihti tehakse selline viga siis, kui vahetatakse spordisündmuses osalevate poolte koefitsiendid kogemata ära. Kasutaja peab olema suuteline sellised eksimused läbi nägema, et vältida võimalikku panuse tühistamist. Vihje algajatele on selline, et kui arb'i protsent on väga kõrge, näiteks üle 10%, siis suuremal jaol on tegemist palpable error veaga vahendaja poolt (NB! mitte alati).
  • Ennustamiskontode limiteerimine - nagu eelnevalt mainitud, siis enamik ennustuslehed ei soosi arbitraaži ennustajaid. Sellele on lihtne põhjendus, vahendajad soovivad tasakaalus ennustuste bilanssi. Ennustuste bilanss läheb arb'ide järgijate panustamise tõttu paigast ära, sest ennustused asetatakse mitte arvamuste, vaid koefitsientide vahe tõttu vaid ühele poolele sündmusest. Varem või hiljem aktiivsete arbitraaži ennustajate mõned kasutajakontod limiteeritakse ühel või teisel ennustuslehel. See ei ole aga takistuseks, sest vahendajate valik on lai ja pärast ühe konto limiteerimist saab liikuda järgmise juurde.
  • Ennustuslehtede erinevad reeglid - ennustuslehtedel võivad olla erinevad reeglid, mille alusel võidakse mõnikord ennustused tühistada. See on tavaline näiteks tennise matšide katkestamiste korral. Osad vahendajad loevad katkestamise teise mängija automaatseks võiduks, teised aga tühistavad ennustuse. See võib tähendada, et üks pool panustaja ennustusest tühistatakse ja teine pool kaotab või veel hullem, kaotavad mõlemad pooled ennustusest. Teatud stsenaariumite korral võib selline olukord olla hoopis kasumlik. Tähtis on see, et alati ollakse teadlikud sellistest võimalikest erinevustest. Vihje algajatele - panustage alati sellistele sündmustele, milles olete kindel, et ei või tekkida reeglite erinevustest tingitud negatiivset olukorda.
  • Koefitsientide muutumine - kuna arbitraaži tekkimisel langevad koefitsiendid reeglina väga kiiresti, siis võib tekkida olukord, kus üks pool panustaja ennustusest on tehtud ning teise poole ennustuse tegemisel on koefitsient juba langenud. Kui selline olukord peaks tekkima ja arbitraaž on pärast esimese ennustuse tegemist kadunud, saab teha nn tasakaalustava ennustuse, mis tähendab küll väkest protsentuaalset kaotust (~2-3% tavaliselt), aga suurem osa panusest jääb alles. Teine soovitus on esmalt teha ennustus selle vahendaja lehel, kes muudab oma koefitsiente aeglasemalt kui teised (reeglina väiksemad ennustuslehed).

Arbitraaži ennustamisel on riskid olemas nagu igal teisel investeeerimisviisil. Neid riske saab oluliselt maandada, olles nendest teadlik ning võttes kasutusele vajalikud abinõud nende vältimiseks.

Kuidas alustada arbitraaži ennustamisega?

Alustamiseks on viise palju ning kõigile ei pruugi sama meetod sobida. Paljudele meeldib esialgu teha väikeste summadega proovi ning lihvida oma oskusi enne suuremate panuste peale üle minemist. Mitmed eelistavad koheselt riskeerida ning alustada kaalukama kasumi jahtimist. Meie poolt pakutav tegevuste järjekord, mis peaks sobima enamustele algajatele, on järgnev:

 1. Ava kontod ennustuslehtedel, kes sobivad sulle ning kes pakuvad parimaid boonuseid.
 2. Kasuta ära nii palju boonuseid kui vähegi võimalik (vaata kuidas seda teha meie lehel teemas Spordiennustuse boonuste jahtimine), et suurendada oma algkapitali.
 3. Võta kasutusele vajalikud abivahendid: korralik raha vahendaja internetis (Skrill), tehtud ennustuste jälgimise süsteem (kasuta näiteks Exceli tabeleid või spetsiaalset tarkvara).
 4. Võta kindlasti kasutusele mõni arbitraažide leidmise tarkvara, ja võimaluse korral kasuta ära tasuta prooviperioodid. Vali proovitud programmidest välja sinu jaoks sobivaim.
 5. Vajadusel tee esialgu väiksemate summadega panuseid ning kui oled valmis ja oma oskustes kindel, liigu edasi suuremate panuste peale.
 6. Täienda end pidevalt uute teadmiste ning kogemuste abil ja jälgi oma progressi kasutades tehtud ennustuste ning raha ülekannete jälgimiseks tehtud märkmeid.

Vahendajad, kes on arbitraaži kasutamiseks parimad

Vaieldamatult parimaks peetakse Pinnacle lehte, sest nemad tervitavad avasüli arbitraaži ennustajaid. Samamoodi ei limiteeri oma kasutajaid reeglina exchange tüüpi keskonnad nagu Betfair.

 • Pinnacle

Uued suunad arbitraaži ennustamises

Arbitraažide leidmise viise täiustatakse pidevalt. Uuteks suundadeks arbitraaži ennustamise valdkonnas on:

 • Arbitraaži võimaluste otsimine alternatiivsete ennustusviiside koefitsientide hulgast. Peamised arb'id pärinevad populaarsematest programmidest, mis ei ole veel optimeeritud alternatiivsete kõrvalennustuste koefitsientide võrdlemiseks. See annab eelise käsitsi arbitraaži otsijatele, kes on võimelised sellised koefitsiente tuvastama. Kindlasti täiendatakse tarkvara tulevikus selles suunas.
 • Live arbitraaži ennustamine - see on võrdlemisi uus ning väga paljulubav suund arbitraaži ennustamises. Riskid on kindlasti suuremad kui traditsioonilisel panustamisel, aga kasumlikkus võib olla kõrgem tänu kiirele ennustuste otsustamisele.

Abivahendid

Hindamatuks abivahendiks arbitraaži ennustajatel on korralik rahavahendamise teenus. Spordiennustamise puhul ei ole selles paremat kui Skrill. Kuna panustajad peavad erinevate ennustuslehtede, oma pangakonto, krediitkaartide ja teiste kontode vahel pidevalt raha liigutama, siis on vaja teenusepakkujat, kes on toetatud kõigi suuremate ennustuslehtede poolt. Raha vahendamine Skrill'i ja ennustuslehtede vahel toimub reeglina tasuta, kui vahendaja ei ole lisanud piiranguid (mõndadel lehtedel on võimalik näiteks üks tasuta väljamakse kuus).

Arbitraaži ennustajatel on väga oluline olla kursis oma kulude, tulude ja raha liikumisega. Seda on võimalik teha kasutades näiteks Excel'i tabeleid või kasvõi käsitsi üles märkides. Selle protsessi teeb eriti mugavaks spetsiaalne abiprogramm.

Kokkuvõte

Arbitraaži ennustamine on töö, kus kasumi teenimine nõuab vajalike oskuste omandamist ning pidevat enese täiendamist. Sellisel viisil panustamine ei ole täielikult riskivaba investeerimisvõimalus. See on väga hea võimalus lisaraha teenimiseks suhtudes spordiennustamisesse kui investeeringusse. Soovitame arbitraaži ennustamist kõigile, kes on huvitatud investeerimisest, spordiennustamisest või kodust töötamise võimalustest!

Telli uudised spordiennustuse ja kasiino kampaaniatest ning bettimine.ee lehel toimuvast otse oma e-mailile!

Pildi CAPTCHA
Sisesta pildil näidatud tähed või numbrid.
X
Laeb